لیست اخبار صفحه :1
خیرین سلامت دزفول برای ساخت چهار پایگاه اورژانس اعلام آمادگی کردند

خیرین سلامت دزفول برای ساخت چهار پایگاه اورژانس اعلام آمادگی کردند

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت شهرستان دزفول با بیان اینکه ساخت ۲ پایگاه اورژانس توسط خیرین سلامت دزفول در حال انجام است، گفت: خیرین سلامت این شهرستان همچنین برای ساخت چهار پایگاه اورژانس دیگر اعلام آمادگی کرده‌اند.

خیّر عرصه سلامت  ۴۰۰ بسته معیشتی به نیازمندان اهدا کرد
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت دزفول:

خیّر عرصه سلامت ۴۰۰ بسته معیشتی به نیازمندان اهدا کرد

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت دزفول روز پنجشنبه در حاشیه توزیع این بسته‌های معیشتی گفت: این بسته های معیشتی به همت حاج محمدرضا رفیعیان از نیکوکاران و خیرین عرصه سلامت دزفول تهیه شد.