اخبار معاونت ها
 
چندرسانه ای
بازدید دکتر مهرداد کلانتریان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول از بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا (س)

بازدید دکتر مهرداد کلانتریان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول از بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا (س)

بازدید دکتر مهرداد کلانتریان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول از بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا (س)