لیست اخبار صفحه :1
اعتبار بخشی در راستای تاسیس رشته کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
معاونت آموزش، تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

اعتبار بخشی در راستای تاسیس رشته کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

اعتبار بخشی از رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در راستای تاسیس رشته کارشناسی ارشد، در بازدید از مراکز آموزشی و درمانی و بررسی زیر ساخت‌های لازم با حضور ارزیابان هیئت بورد وزارت بهداشت و درمان کشور انجام گرفت.

بازدید معاون آموزش،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول از روند پیشرفت بیمارستان ۵۰۰ تختوابه یازهرا(س)

بازدید معاون آموزش،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول از روند پیشرفت بیمارستان ۵۰۰ تختوابه یازهرا(س)

دکتر «محمد امین بهمنش» معاون محترم آموزش تحقیقات و فناوری به همراه مدیران حوزه آموزش و روسا و معاونین دانشکده‌ ها و مدیران گروه دانشگاه علوم پزشکی دزفول از روند پیشرفت بیمارستان آموزشی درمانی یازهرا (س) با حضور "مهندس قندی" مدیر فنی دانشگاه و مهندسین اجرایی طرح بازدید کرد.

کارگاه آموزشی تفسیر نوارقلب نرمال، سکته قلبی و انواع آریتمی های قلبی توسط دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد
معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی دزفول؛

کارگاه آموزشی تفسیر نوارقلب نرمال، سکته قلبی و انواع آریتمی های قلبی توسط دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

در راستای همکاری بین بخشی و طرح اتندینگ پرستاری، کارگاه آموزشی تفسیر نوارقلب نرمال، سکته قلبی و انواع آریتمی های قلبی توسط دانشکده پرستاری و مامایی در بیمارستان بزرگ دزفول برگزار شد.

وبینارآموزشی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و ارتقاء فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینارآموزشی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و ارتقاء فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی دزفول

در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و ارتقاء فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت، وبیناری با موضوع جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد.

به مناسبت ۵ دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله، از دبیرستان متوسطه اول شهید سبحانی دزفول بازدید شد
دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول؛

به مناسبت ۵ دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله، از دبیرستان متوسطه اول شهید سبحانی دزفول بازدید شد

به مناسبت ۵ دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله، دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول از دبیرستان متوسطه اول شهید سبحانی این شهرستان بازدید به عمل آوردند.