• 1402/10/17 - 09:41
  • بازدید: 426
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
رئیس دانشگاه علوم پزشگی دزفول

کلیه اقدامات جهادی دانشگاه بسیج محور است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: کلیه اقدامات جهادی دانشگاه بسیج محور است.

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: کلیه اقدامات جهادی دانشگاه بسیج محور است.

به گزارش خبرنگار وبدا، دکتر علیرضا خسروپناه، در معارفه مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان دزفول گفت: کلیه اقدامات جهادی دانشگاه بسیج محور است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به اقدامات جهادی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در مناطق محروم و صعب العبور نتایج حاصله را ایجاد رضایتمندی و ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی ذکر کرد.

در این نشست با حضور دکتر جانگران مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی استان خوستان، سرهنگ حکمت فرمانده سپاه ناحیه دزفول حکم سرپرستی دکتر محمد علی شفیعی بعنوان سرپرست بسیج جامعه پزشکی شهرستان دزفول معرفی شد و از خدمات دکتر چگنی سرپرست پیشین بسیج جامعه پزشکی دزفول تقدیر شد.

 
  • گروه خبری : اخبار دانشگاه
  • کد خبر : 16169
کلمات کلیدی