• 1402/10/18 - 13:28
  • بازدید: 234
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی دزفول؛

کارگاه آموزشی تفسیر نوارقلب نرمال، سکته قلبی و انواع آریتمی های قلبی توسط دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

در راستای همکاری بین بخشی و طرح اتندینگ پرستاری، کارگاه آموزشی تفسیر نوارقلب نرمال، سکته قلبی و انواع آریتمی های قلبی توسط دانشکده پرستاری و مامایی در بیمارستان بزرگ دزفول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار وبدا، در راستای همکاری بین بخشی و طرح اتندینگ پرستاری، کارگاه آموزشی تفسیر نوارقلب نرمال، سکته قلبی و انواع آریتمی های قلبی توسط دانشکده پرستاری و مامایی در بیمارستان بزرگ دزفول برگزار شد.

این کارگاه در راستای طرح اتندینگ پرستاری و همچنین آموزش و توانمندسازی پرستاران با آموزش نیروهای رابط آموزش طرح "per septor" در تاریخ های ۱۰ و ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲ در سالن هدایت بیمارستان برگزار گردید.

در این کارگاه "فاطمه یزدی" عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی به آموزش تفسیر نوار قلب نرمال، تفسیرنوار قلب سکته قلبی و آموزش انواع آریتمی های قلبی به گروه هدف پرداخت.

لازم به ذکر است: سلسله کارگاه های آموزشی طرح اتندینگ پرستاری و طرح perseptor با همکاری بین بخشی همچنان ادامه دارد.

  • گروه خبری : اخبار,اخبار معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری,اخبار دانشکده مامایی و پرستاری
  • کد خبر : 16174
کلمات کلیدی

تصاویر