• 1402/11/17 - 08:28
  • بازدید: 252
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول:

قرارگاه سلامت در معاونت درمان تشکیل شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول خبر داد: قرارگاه سلامت با حضور مقامات ارشد دانشگاه و دادستانی شهرستان دزفول در معاونت درمان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار وبدا ،دکتر محمدرضا ابیض، اظهار داشت: کمیسیون ماده 11 با حضور دکتر علیرضا خسروپناه رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول و دکتر مهدی آماده دادستان شهرستان دزفول در معاونت درمان تشکیل شد.

معاون درمان در قرارگاه سلامت گفت: در این کمیسیون مواردی شامل تعرفه پزشکی، دخالت در امور پزشکی، خطاء و قصور پزشکی، فعالیت بدون پروانه و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مراکز درمانی مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر ابیض افزود: 18 پرونده در حوزۀ درمان تعیین تکلیف شد و برای پیگیری به حوزه های تخصصی مانند تخلفات حوزۀ مالی به اداره تعزیرات حکومتی، تخلفات حوزۀ دخالت در امور پزشکی به دادگاه انقلاب و همچنین خطاها و قصور پزشکی به سازمان نظام پزشکی ارجاع گردید.

معاون درمان در پایان بیان داشت: پرونده هایی که در این کمیسیون امکان طرح نمی باشد و تصمیم گیری برای این نوع پرونده ها دشوار می باشد، در این قرارگاه مطرح شد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی و اختیارات اعضاء، بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

این کمیسیون به میزبانی اداره نظارت معاونت درمان در روز یکشنبه 15 بهمن ماه 1402 با حضور رئیس دانشگاه، دادستان دزفول، رئیس اداره تعزیرات، معاون و مدیر درمان، نماینده حقوقی دانشگاه و رئیس سازمان نظام پزشکی دزفول در دفتر معاونت درمان برگزار گردید.

  • گروه خبری : اخبار معاونت درمان,اخبار دانشگاه
  • کد خبر : 16308
کلمات کلیدی

تصاویر