• 1402/03/29 - 15:49
  • بازدید: 986
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول

جوانی جمعیت از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: جوانی جمعیت از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران است


فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: جوانی جمعیت از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار وبدا،  دکتر علیرضا خسروپناه صبح امروز در نشست مجمع سلامت شهرستان دزفول که با حضور مهندس خردمند معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان دزفول در ستاد مرکز دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد گفت: جوانی جمعیت از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول افزود: بر اساس مستندات علمی  در سال های آینده با بحران های ناشی از سالمندی مواجهه هستیم. و دستگاهها بایستی بر اساس سهم خود در جوانی جمعیت به تعهدات تکلیف شده عمل کنند.

در این نشست دکتر مهشید عصار معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول بطور مبسوط مبحث جوانی جمعیت و پزشک خانواده را برای حاضران در نشست مجمع سلامت تشریح کرد و با توجه به سهم 25 درصدی حوزه بهداشت در ارتقای سلامت از سایر دستگاهها و نهاد ها دعوت نمود به مسئولیت های قانونی خود در هر دو مقوله جوانی جمعیت و پزشک خانواده عمل کنند.

دکتر مهدی آماده دادستان عمومی وانقلاب شهرستان دزفول، در بحث پزشک خانواده بر ارایه آموزش های ضروری تاکید کرد و برای اجرای این طرح مهم قول مساعد داد.

مهندس علیرضا خردمند معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان دزفول اظهار داشت:یکصد هکتار زمین برای جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.  مهندس خردمند بر حضور سازمان های مردم نهاد در بحث جوانی جمعیت تاکید کرد. و مقوله آموزش و تداوم آن را در امر فرهنگ سازی ضروری دانست.

 

 

 

 

 

 

  • گروه خبری : اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع,اخبار مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی,اخبار معاونت بهداشتی,اخبار بیمارستان بزرگ دزفول,اخبار معاونت غذا و دارو,اخبار مرکز بهداشت دزفول,اخبار معاونت درمان,اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی ,اخبار معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری,اخبار اداره آمار و فناوری اطلاعات,اخبار دانشگاه
  • کد خبر : 15101
کلمات کلیدی

تصاویر


فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید