• 1401/02/11 - 18:00
  • بازدید: 115
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول؛

جلسه پیگیری اولیه دریافت مجوز رزیدنت زنان با حضور ریاست دانشگاه برگزار شد

جلسه هماهنگی اولیه جهت دریافت مجوز رزیدنت زنان با حضور دکتر خسروپناه ریاست دانشگاه در محل سالن معاونت آموزشی برگزار شد.

به گزارش وبدا به نقل از روابط عمومی معاونت آموزش ،جلسه هماهنگی اولیه جهت دریافت مجوز رزیدنت زنان با حضور دکتر خسروپناه ریاست دانشگاه در محل سالن معاونت آموزشی برگزار شد.

در این جلسه دکتر مردسلطانی معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه گزارشی در خصوص نتیجه اعتباربخشی دانشکده پزشکی مطرح نمود و از افرادی که در این کار دخیل بودند تقدیر و تشکر کرد.

 دکتر صائمی معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه ضمن ابراز خوشحالی از نتایج ارزیابی دانشکده پزشکی خواستار پیگیری رفع نواقص اعتبار بخشی دانشکده پزشکی بود.

دکتر خسروپناه ریاست دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: باید چک لیست و ایرادات اعتبار بخشی جز برنامه عملیاتی EDC آورده شود سپس در همین راستا خانم کاظمی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی گزارشی از اقدامات انجام شده، کمبودها و نواقصارائه دادند.

در پایان موارد زیر جهت پیگیری مستمر در دستور کار قرار گرفت:

پیگیری هیئت علمی مورد نیاز و تمام وقت جغرافیایی برای آنها

تعیین حداقل های مورد نیاز فضای فیزیکی و نامه نگاری با مهندس قندی ( بررسی زدن سازه هایی که بر روی طبقه دوم برای کلاس ها و پاویون ها طبق دستور دکتر خسروپناه با مهندس قندی)

پیگیری خرید امکانات و تجهیز فضای موجود گروه زنان
 

پیگیری لیست نیازمندی های کتب و رفرنس ها از دکتر جنتی و تجهیز LDR

پیگیری ارسال 3 عدد کامپیوتر برای گروه زنان

تهیه پیش نویس نامه به دکتر سلمان پور جهت تخلیه اتاق انبار NICU

ارسال نامه جهت مصوب شدن گروه زنان و اطفال تا 20/2/1401

بازدید اهواز در نیمه اول خرداد

سه اتاق از طبقه چهار آزمایشگاه امام حسین به LDR تحویل داده شود.( هزینه پارتیشن بندی با معاونت آموزشی)  

نیازسنجی بخش پرخطر از نظر تجهیزات و ارسال به دکتر صائمی

 

  • گروه خبری : اخبار معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری
  • کد خبر : 12468
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید