• 1402/08/07 - 05:08
  • بازدید: 236
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاون آموزش تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

تمرین های پدافند غیر عامل ارائه پاسخ موثر به یک فوریت واقعی می باشد

معاون آموزش تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: تمرین های پدافند غیر عامل ارائه پاسخ موثر به یک فوریت واقعی می باشد.

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

معاون آموزش تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: تمرین های پدافند غیر عامل ارائه پاسخ موثر به یک فوریت واقعی می باشد.

به گزارش خبرنگار وبدا، دکتر محمد امین بهمنش در تمرین دور میزی کار گروه پدافند غیرعامل معاونت آموزش تحقیقات و فناوری با عنوان" پدافند شیمیایی" در سالن کنفرانس این معاونت با گروه هدف مدیران شهری برگزار شد. اظهار داشت: تمرین های پدافند غیر عامل ارائه پاسخ موثر به یک فوریت واقعی می باشد.

معاون آموزشی دانشگاه افزود: مهمترین هدف برگزاری انواع تمرین مباحثه محور و عملیاتی ارتقای سطح آمادگی برای ارائه پاسخ موثر به یک فوریت واقعی می باشد .

دکتر بهمنش در تشریح این کارگاه آموزشی به شفاف کردن نقش ها و مسئولیت های افراد و سازمان ها، توسعه هماهنگی بین سازمانی، بهبود ارتباطات،آشکار شدن نقاط قوت و ضعف برنامه های آمادگی و پاسخ و همچنین آشکار شدن کمبودها در منابع، امکانات و تجهیزات اشاره کرد. در این جلسه سناریویی پیرامون مسمومیت آب آشامیدنی در شهر دزفول توسط دکتر صادقی ارائه شد و سپس مدیران شهری به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند. کارگاه پدافند غیر عامل  که در روز شنبه مورخ 6 آبان 1402 برگزار شد با استقبال مدعوین همراه بود.

  • گروه خبری : اخبار معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری
  • کد خبر : 15758
کلمات کلیدی

تصاویر

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید