• 1401/02/11 - 15:44
  • بازدید: 121
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول؛

برگزاری جلسه هماهنگی ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی بیمارستان

جلسه هماهنگی ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی بیمارستان برگزار شد.

به گزارش وبدا به نقل از روابط عمومی معاونت آموزش، جلسه هماهنگی ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی بیمارستان برگزار شد.

"نادیا آیرمی" دبیر پایش اعتباربخشی های معاونت آموزشی از برگزاری جلسه هماهنگی ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی بیمارستان با حضور "دکتر خسروپناه" ریاست  دانشگاه، "دکتر مرد سلطانی" معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری و ریاست و معاون آموزشی و رابط معاون آموزشی دانشگاه در بیمارستان و معاون درمان و مدیریت بیمارستان دکتر گنجویان، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، ریاست، معاونین و مسئول EDO دانشکده پزشکی، ریاست دانشکده پرستاری - مامایی، ریاست دانشکده پیراپزشکی، مدیر امور آموزش دانشگاه، مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه، دبیر پایش اعتباربخشی های حوزه معاونت آموزشی، مسئولین اجرای محورهای 9 گانه اعتباربخشی تشکیل شد خبر داد.

در این جلسه دکتر مرد سلطانی معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه، از دست اندرکاران اعتباربخشی بابت اقدامات و زحماتی که در این زمینه داشته اند تشکر و قدردانی کردند و به ارائه گزارش در خصوص اعتباربخشی آموزشی بیمارستان پرداختند.

خانم کاظمی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، به معرفی استانداردهای محورهای 9 گانه اعتباربخشی آموزشی بیمارستان و مسئولین اجرای آنها پرداخت و به ارائه گزارش اجمالی از عملکرد کارگروه پرداخت.

در ادامه دکتر خسروپناه درخصوص استقرار هر چه بهتر استانداردها و ارتقاء کیفیت آموزش به دانشجویان توصیه هایی را به حاضرین جلسه ارائه داد و تاکید بر مهم شمردن اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان کردند.

 

 

  • گروه خبری : اخبار معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری
  • کد خبر : 12460
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید