• 1402/04/31 - 07:26
  • بازدید: 465
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

بررسی 2 روزه ارزیابان وزارت بهداشت به پایان رسید

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: بررسی 2 روزه ارزیابان وزارت بهداشت به پایان رسید.


فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: بررسی 2 روزه ارزیابان وزارت بهداشت به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار وبدا، دکتر محمد امین بهمنش گفت:به منظور بررسی توانمندی دانشگاه علوم پزشکی دزفول از نظر تجهیزات، فضای آموزشی و اعضای هیات علمی در خصوص اخذ رشته کارشناسی ارشد سلامت درحوادث و بلایا هیات ارزیابان وزارت بهداشت طی 2 روز تمامی امکانات، تجهیزات و توانمندی اعضای هیات علمی از نظر کمی و کیفی بررسی کردند.

دکتر بهمنش افزود: بازدید از کتابخانه، کلاس های آموزشی، تجهیزات سمعی بصری،اورژانس بیمارستان و گفتگو در خصوص اعضای هیات علمی از جمله مواردی بود که مورد توجه ارزیابان قرار داشت.

 

 

 

  • گروه خبری : اخبار معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری,اخبار دانشگاه
  • کد خبر : 15247
کلمات کلیدی

تصاویر


فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید