• 1402/10/04 - 01:58
  • بازدید: 178
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
انجمن علمی پزشکی "ایمسا"؛

بازدید جمعی از اساتید هیئت علمی و دانشجویان با حضور معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم‌پزشکی دزفول

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی دزفول با شرکت جمعی از اساتید هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه با همکاری انجمن علمی پزشکی "ایمسا" بصورت تور تحقیقاتی، از شرکت کشاورزی جلگه دز قارچ این شهرستان، بازدید به عمل آوردند.

به گزارش خبرنگار وبدا، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی دزفول با شرکت جمعی از اساتید هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه با همکاری انجمن علمی پزشکی "ایمسا" بصورت تور تحقیقاتی، از شرکت کشاورزی جلگه دز قارچ این شهرستان، بازدید به عمل آوردند.

این بازدید با حضور "دکتر بهمنش" معاون آموزش تحقیقات و فناوری، "دکتر عروجن" معاون دانشکده پزشکی، سرپرست و کارشناس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و ۳۰ نفر از دانشجویان فعال کمیته تحقیقات برگزار شد.

در این تور تحقیقاتی دانشجویان از تمامی مراحل تولید قارچ که شامل تولید کمپوست تا برداشت و بسته‌بندی می‌شود، بازدید کردند.

  • گروه خبری : اخبار,اخبار معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری,اخبار مدیریت پژوهشی
  • کد خبر : 16085
کلمات کلیدی

تصاویر