• 1402/05/05 - 14:10
  • بازدید: 457
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

جدایی آموزش از وزارت بهداشت قطعا اتفاق نخواهد افتاد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: جدایی آموزش از وزارت بهداشت قطعا اتفاق نخواهد افتاد.


فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: جدایی آموزش از وزارت بهداشت قطعا اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش خبرنگار وبدا، حضرت حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه در نشست هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی دزفول طی سخنانی  در خصوص تجمیع  دانشگاهها گفت:

 تجمیع دانشگاهها بعنوان یک ایده مطرح است  و برای دانشگاههای علوم پزشکی مطرح نیست. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در وزارت بهداشت یک هوشمندی، نبوغ و عقلانیت حاکم بود و دانشگاههای علوم پزشکی بی رویه تکثیر نشده اند و متناسب با نیاز راه اندازی شده اند. حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه گفت: من مصداقی برای تجمیع دانشگاههای علوم پزشکی سراغ ندارم.

 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت نزدیک به 3 هزار مرکز دانشگاهی و مراکز آموزش عالی داریم و بحث تجمیع برای وزارت بهداشت با توجه به تدبیری که داشته اند قطعا تطبیق نمی کند. دکترخسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به بحث جدایی آموزش از وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: جدایی آموزش از وزارت بهداشت قطعا اتفاق نخواهد افتاد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: وزارت بهداشت یک الگوی موفقی بود که نشان داد وقتی آموزش و درمان با هم جمع بشود دانش همراه با مهارت خواهد بود و یک عالم کاربردی تربیت می شود. و یک الگوی حکیمانه است اگر این الگو را در حوزه کشاورزی داشتیم کارآمدی بیشتری داشتیم

ویژگی مشترک اهل بیت خدمت کردن به مردم بوده است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: ویژگی مشترک اهل بیت خدمت کردن به مردم بوده است

حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه در نشست هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی دزفول ضمن تجلیل از شهدای مدافع سلامت گفت: یکی از آثار محبت به اهل بیت خدمت رسانی به مردم و محرومین است. خدمت در طعام دادن، انفاق، صدقه حتی گوش دادن به درد دل یک کودک آثار خدمت به مردم است. دبیر شورای انقلاب فرهنگی افزود:

ویژگی مشتر اهل بیت عصمت و طهارت خدمت کردن به مردم بوده است. دکتر خسروپناه بیان داشت: مگر می شود کسی خود را محب اهل بیت بداند اما خادم مردم نداند. محب اهل بیت اگر به مردم رسیدگی نکند و مسئولیتش را در مقابل مردم انجام ندهد در محب بودنش باید تردید کرد. دبیر شورای انقلاب فرهنگی خواستار توجه به خانواده های شهدا در امر درمان شد و در خصوص اقدامات جهادی در بخش درمان خواستار تداوم آن شد

سند ملی امنیت غذایی سندی جامع است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سند ملی امنیت غذایی گفت: 80 درصد سند امنیت غذایی مربوط به سایر وزارت خانه ها بخصوص جهاد کشاورزی است و 20 درصد آن مربوط به وزارت بهداشت است. دکتر خسروپناه افزود: سند ملی امنیت غذایی سندی جامع است.  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطالعه سند ملی امنیت غذایی را توصیه کرد و افزود: از نقطه نظرات و پیشنهادات تکمیلی استقبال خواهیم کرد.

 

سالی 79 میلیار نخ سیگار در کشور تولید می شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سالی 79 میلیار نخ سیگار در کشور تولید می شود و حدود 45 درصد این تولید دخانیات توسط امریکاییها است. همین امریکاییهایی که ما را تحریم می کنند. نزدیک نیمی از دخانیات را در ایران تولید می کنند

دکتر خسروپناه افزود: در کل دنیا برای تولید دخانیات 70 تا 90 درصد مالیات اخذ می کنند اما در کشور ما 18 درصد است.

و چهار پنجم سرمایه گزاری اتحادیه اروپا در ایران در حوزه دخانیات است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از سریال های خانگی گفت: سریال های خانگی به شدت سیگار، مشروب، و مواد مخدر و روابط ناسالم را ترویج می دهند که با مصوبه جدید کنترل می شود.

دکتر خسروپناه با تاکید بر امر پیشگیری بر درمان اظهار داشت: پیشگیری را با ادبیات علمی عامیانه بیان کنید و جدی بگیرید.

بروز رسانی نقشه جامع علمی کشور در دستور کار است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقشه جامع علمی کشور که نزدیک به سیزده سال از عمرش می گذرد اظهار داشت: ما به دنبال بروز رسانی نقشه جامع علمی کشور هستیم که نزدیک به سیزده سال از عمرش می گذرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه افزود: قطعا بخش پزشکی نقشه جامع علمی کشور را باید پزشکان نظر بدهند و اگر پیشنهادی در حوزه امایش، رشته ها، رشته محل ها،رشته گرایش ها، رشته های بین رشته ای، در حوزه دانشجو و هیات علمی نقطه نظراتی باشد. ما استقبال می کنیم. پیش از سخنرانی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گزارش مبسوطی از حوزه های مختلف عمرانی، آموزش ،بهداشت و درمان، نیروی انسانی و تحول اداری ارایه کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه
  • کد خبر : 15273
کلمات کلیدی

تصاویر


فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

فریدون جعفریان فر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید