• 1402/11/10 - 06:23
  • بازدید: 469
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
با ابلاغ ریس دانشگاه علوم پزشکی دزفول

الهام کاید گپ به سرپرستی امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی دزفول منصوب شد

با ابلاغ ریس دانشگاه علوم پزشکی دزفول الهام کاید گپ به سرپرستی امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی دزفول منصوب شد.

فریدون جعفریان فر
اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

با ابلاغ ریس دانشگاه علوم پزشکی دزفول الهام کاید گپ به سرپرستی امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی دزفول منصوب شد.

به گزارش خبرنگار وبدا، دکتر علیرضا خسرو پناه طی ابلاغی الهام کاید گپ را به سرپرستی امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی دزفول منصوب کرد. در بخشی از این ابلاغ بر سرلوحه قرار دادن نظم و قانون گرایی، آسیب شناسی، سرعت و دقت در پیگیری دعاوی تاکید شده است. در بخش دیگری از این ابلاغ به پیگیری ویژه برای رفع تعارضات از املاک دانشگاه،اجرای فعالانه قانون معاضدت قضایی کارکنان، ارایه گزارش و مشارکت جدی در تنظیم انواع قراردادها اشاره شده است. الهام کاید گپ کارشناس حقوق و دارای بیست‌سال سابقه کار است.پیش از این دکتر محمد افراسیابی رییس امور حقوقی بود که چهت ادامه خدمت به استان دیگری منتقل شد است.

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه
  • کد خبر : 16284
کلمات کلیدی