• 1402/10/17 - 13:16
  • بازدید: 343
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول:

کارگاه آموزشی اصول و شایستگی ها در نظارت برگزار شد

رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول خبر داد: کارگاه آموزشی و تخصصی اصول و شایستگی ها در نظارت و ارزیابی برای کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار وبدا ،مریم نعمانی، اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی جهت توانمندسازی ارزیابان در زمینه نظارت از مراکز درمانی و شفافیت در ارتباط های سازمانی برگزار شده است.

نعمانی افزود: برای ایجاد ارتباط بین مدیران سازمان مراقبت از سلامت می توان با دوری جستن از تعارض، کارگروهی را پابرجا و استوار نمود و خلا و فاصله بین استراتژی و تاکتیک های اجرایی را با روش گام به گام و مفید برای به اجرا درآوردن رویکرد مدیریت ایجاد کرد که بر اساس آن در ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به بیماران و مراجعین در حوزه سلامت اثرگذار باشد.

وی در پایان گفت: برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در هر سازمان فرآیندی است که لازم است جهت رسیدن آن واحد به اهداف موردنظر و مطلوب، مدیریت گردد و اصلی ترین رکن در مدیریت این اهداف، نظارت و کنترل بر اجرای صحیح فرآیند برنامه ریزی شده می باشد.

این کارگاه آموزشی در روز دوشنبه 11 دیماه 1402 با میزبانی اداره پرستاری و با حضور دکتر محمدرضا ابیض معاون درمان، دکتر بیژن حسین پور مدیر درمان و کلیه ارزیابان معاونت درمان در سالن اجتماعات مدافعان سلامت معاونت درمان برگزار شد.

این دوره آموزشی توسط مدرس کشوری دکتر شهرام توفیقی دکترای تخصصی  phdمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... انجام شد.

  • گروه خبری : اخبار معاونت درمان,اخبار دانشگاه
  • کد خبر : 16168
کلمات کلیدی

تصاویر