اخبار معاونت ها
 
چندرسانه ای
بازدید دکتر نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از پروژه بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا (س) دزفول

بازدید دکتر نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از پروژه بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا (س) دزفول

بازدید دکتر نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از پروژه بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا (س) دزفول