يکشنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٨
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 17993
 بازدید امروز : 729
 کل بازدید : 3483042
 بازدیدکنندگان آنلاين : 14
 زمان بازدید : 0.5772


  چاپ        ارسال به دوست

مسئول واحد مرکز مشاوره و مراقبتهای پرستاری در منزل

آیرمی:ویژگیهای آیین نامه جدید را برشمرد(مفاد کامل آیین نامه)

نادیا آیرمی رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول و مسئول واحد مراقبت در منزل ویژگیهای آیین نامه جدید مرکز مشاوره و مراقبتهای پرستاری در منزل را برشمرد:

 آیرمی گفت: تقویت نظارت، اعتبار بخشی، تخصصی کردن مراکز، تعیین تکلیف تعرفه ها، ایجاد پرونده خدمات و پیش بینی ثبت در پرونده الکترونیک را از مزیت های آیین نامه جدید عنوان کرد. گفتنی است طی نامه ای کلیه مفاد آیین نامه جدید بشرح ذیل ابلاغ گردیده است.

آیين نامه تأسيس مركز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل

به استناد مواد 1 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 با اصلاحيه ها و الحاقيه هاي بعدي آن و بندهای 11 ، 12 و 14 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  مصوب سال 1367 با اصلاحيه ها و الحاقيه هاي بعدي آن » آيين نامه تأسيس مركز مشاوره و ارائه مراقبتهاي پرستاري در منزل « ، به شرح ذيل تدوين و مصوب مي گردد.

 

ماده 1 - تعاريف:

الف- وزارت:

منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

 

ب- مركز مشاوره و ارائه مراقبتهاي پرستاري در منزل:

به مؤسسهاي اتلاق ميشود كه طبق اين آييننامه جهت تأمين مراقبتهاي پرستاري در سطوح مختلف نظام سلامت و بر اساس نياز مددجويان مطابق با شرح وظايف و اختيارات تعيين شده پس از اخذ مجوز، توسط افراد حقيقي يا حقوقي واجد شرايط و با صلاحيت دائر مي گردد و از اين پس در اين آيين نامه به عنوان مركز به آن اشاره مي شود.

 

ج– پرستاري )بر اساس تعريف شوراي بين المللي پرستاري) :

پرستاري ارائه مراقبت به صورت مستقل يا با همكاري ساير اعضاء تيم بهداشتي، درماني به افراد بيمار يا سالم، در تمام سنين، خانواده ها، گروه ها و جوامع و در تمام محيط ها و مكان هاست. فعاليتهاي پرستاري شامل ارتقاء سطح سلامت، پيشگيري از بيماري ها و مراقبت از افراد بيمار، ناتوان و بيماران در حال احتضار است. ارائه مشاوره و آموزش به مددجويان، غربالگري، انجام تحقيقات مرتبط و مشاركت در شكلدهي و اداره نظام هاي ارائه مراقبتهاي بهداشتي از وظايف مهم پرستاران است.

 

د- پرستاري جامعه نگر:

پرستاري جامعه نگر شامل ارائه مجموعه اي از خدمات مراقبتي از پيشگيري تا توانبخشي و از مراقبت هاي اوليه تا خدمات پرستاري تخصصي و ويژه كه قابل ارايه در منزل و جامعه هستند، مي باشد. اين خدمات به صورت هاي موردي، شيفتي، ساعتي و يا ... در محل اقامت مددجويان/ بيماران طبق شرح وظايف رده هاي مختلف پرستاري ارايه مي شود.

 

ه- پرستار:

پرستار به فردي اطلاق ميشود كه دوره آموزش پرستاري )كارداني-كارشناسي-كارشناسي ارشد يا دكترا( را طبق ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي در يكي از دانشكده هاي مصوب شوراي گسترش دانشگاه ها و يا دانشكده هاي معتبر خارجي طي نموده و مدرك تحصيلي او به تأييد اداره كل فارغ التحصيلان وزارت رسيده باشد.

 

و- بهيار/كمك پرستار:

به فردي اطلاق مي شود كه بر اساس مقررات وزارت، آموزش هاي لازم را در مراكز غير دانشگاهي مورد تأييد گذرانده و گواهينامه مربوطه را اخذ نمايد.

 

تبصره: گروه پرستاري شامل پرستار، بهيار/كمك پرستار، كاردان ها و كارشناس/كاردان اطاق عمل و هوشبري و فوريت هاي پزشكي مي باشد.

 

ز- پروانه صلاحيت حرفه اي:

گواهينامه اي است كه از سوي وزارت به هر پرستار پس از اطمينان از احراز شايستگي هاي لازم مبتني بر استانداردهاي حرفه اي تعلق مي گيرد.

 

ح- موافقت اصولي:

موافقت اوليه كميسيون ماده 20 دانشگاه جهت تأسيس مركز است كه بر اساس مدارك مستند ارائه شده توسط متقاضي تأسيس مركز صادر مي شود و به متقاضي اجازه ادامه روند كار تا بهره برداري از مركز را مي دهد. اين موافقت نامه مجوزي براي فعاليت مركز نمي باشد و غير قابل واگذاري به غير است. اعتبار آن جهت تأسيس مركز از تاريخ صدور به مدت مندرج در اين آيين نامه مي باشد و در صورت عدم استفاده در اين مدت لازم است تقاضاي جديد ارائه شود. فرم موافقت اصولي توسط وزارت ابلاغ مي گردد.

 

ط- پروانه بهره برداري )پروانه تأسيس(:

پروانه اي است كه پس از طي تمامي مراحل لازم، ارزيابي و تأييد محل، فضاي فيزيكي، ساختمان ، تجهيزات، نيروي انساني و ... بر اساس اين آيين نامه و استانداردها و دستورالعمل هاي مربوطه توسط كميسيون ماده 20 دانشگاه صادر مي شود. اين پروانه غير قابل واگذاري به غير است و مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

 

ماده 2- هدف:

هدف كلي از تأسيس اين مراكز تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت مددجويان / بيماران به صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق ارايه مراقبت هاي پرستاري مبتني بر نياز جامعه در زمينه هاي مراقبتي-مشاورهاي، آموزشي، درماني، توانبخشي و تأمين نيروي انساني كارآمد با تأكيد بر افزايش سلامتي و كاهش تأثير ناتواني به ويژه در بيماري هاي مزمن )صعب العلاج، سرطاني ها، بيماريهاي خاص ... ) و سالمندان با توجه به اهداف ويژه ذيل مي باشد:

 

1-2 ارايه مراقبت هاي پرستاري در سطوح اوليه، عمومي و تخصصي با عنايت به نياز مردم در سطح جامعه و منازل

2-2 نيل به پوشش همگاني و عادلانه خدمات و مراقبت هاي نظام سلامت با رويكرد مراقبت هاي پرستاري تسهيل شده و در دسترس

3-2 كاهش هزينه هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مردم )فرد، خانواده و جامعه(

4-2  افزايش بهره وري مراكز بهداشتي و درماني

5-2  آموزش و توسعه خدمات خودمراقبتي و فراهم نمودن زمينه مشاركت و توانمندسازي خانواده و افراد در ارايه خدمات بهداشتي، مراقبتي، درماني و آموزشي

6-2  پاسخگويي مناسب به تقاضاي مردم در خصوص مراقبت هاي پرستاري در منزل

7-2  تداوم و پيگيري مراقبت هاي پرستاري مددجويان بعد از ترخيص از بيمارستان با هماهنگي پزشك معالج/ بيمارستان محل بستري

8-2  مشاركت بخش غير دولتي در نظام ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاري

9-2 تأمين مراقبت و خدمات پرستاري مورد نياز آحاد مختلف جامعه در سطوح سه گانه نظام سلامت

10-2  ارتقاء كيفيت و امنيت ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاري به گيرندگان خدمت

11-2 افزايش بهره وري بيمارستان ها و كاهش بار بستري بيمارستان ها و به ويژه جلوگيري از بستري شدن هاي مجدد

12-2 ايجاد آرامش رواني در خانواده ها، مددجويان و بيماران و كاهش هزينه خانوارها به ويژه در صورت داشتن بيمار مزمن، خاص، صعب العلاج، سرطاني يا سالمند

13-2 نظارت، كنترل و پيشگيري از حضور افراد فاقد صلاحيت در منازل مردم به بهانه ارائه مراقبت هاي پرستاري

14-2 استفاده بهينه از استعداد نيروهاي كارآمد، متخصص و با تجربه در جهت رفع مشكلات موجود در بيمارستانها و جامعه

 

ماده 3 – وظایف و اختیارات مرکز :

مركز در جهت رسيدن به اهداف فوق وظايف و اختيارات زير را دارد:

1-3  آموزش خودمراقبتي در زمينه مراقبتهاي پرستاري، به فرد، خانواده و مددجو

2-3  ارائه خدمات مشاورهاي، آموزشي حضوري، غير حضوري )تله نرسينگ( به مددجو/ بيمار

3-3  بازديد منزل و ارائه خدمات مشاورهاي، آموزشي، مراقبتي-درماني لازم در تمام مراحل )قبل از پذيرش بيماران و بعد از ترخيص از بيمارستان(  با هماهنگي پزشك معالج

4-3  رايزني و عقد قرارداد با مراكز درماني و بيمارستاني براي تحت پوشش قرار دادن بيماراني كه نياز به تداوم مراقبت بعد از ترخيص دارند

5-3  انجام روش هاي مراقبتي مجاز در قالب شرح وظايف رده هاي مختلف

6-3  شناسائي مددجويان جامعه و ارجاع به موقع به مراكز بهداشتي درماني و توانبخشي در زمان بازديد و پيگيري موارد مشخص

7-3  آموزش ارائه خدمات مراقبتي به منظور بازتواني و نوتواني مددجويان )كودكان معلول–معلولين جسمي و رواني، سالمندان و بيماران مزمن(  با هماهنگي پزشك معالج

8-3  ارائه مراقبت هاي پرستاري در قالب ايجاد و تداوم مراكز مراقبت تسكيني براي بيماران صعب العلاج

9-3  ارائه خدمات مشاورهاي و مراقبتي به مراكز و مؤسسات مانند مدارس، كارخانجات، ادارات و ...

10-3  همكاري با مراكز و مؤسسات بهداشتي درماني جهت افزايش بهره وري اين مراكز و تأمين بخشي از مراقبت ها به بيماران در قالب خريد خدمات در محل مراكز درماني به صورت شيفتي يا پاره وقت

11-3  برقراري ارتباط با مراكز بهداشتي، درماني و داروخانه ها به منظور ايجاد شبكه هاي تسهيل شده در خدمت رساني به بيماران

 

ماده 4 - اركان و شرايط متقاضيان تأسيس و كاركنان مركز:

الف- شرايط عمومي:

1.       داشتن تابعيت ايراني

2.       التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3.       تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي كشور

4.       ارائه گواهي عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان

5.       ارائه گواهي انجام دوره يا معافيت از طرح قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

6.       ارائه مدرك مبني بر رسيدگي به وضع مشموليت از اداره وظيفه عمومي

7.       ارائه پروانه صلاحيت حرفه اي معتبر )گروه هاي پروانه دار(

 

ب ) شرايط اختصاصي:

1- مؤسس مركز )شخص حقيقي) / رئيس مركز / مسئول فني:

- دارا بودن مدرك كارشناسي پرستاري با حداقل 5 سال سابقه كار باليني

- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي پرستاري با دو سال سابقه كار باليني

 

2- مؤسس مركز )شخص حقوقي(:

اشخاص حقوقي شامل شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني و يا ساير شركت ها و مؤسسات داراي صلاحيت و شناسنامه ملي مي باشند كه لازم است حداقل دو سوم اعضاي مؤسس از پرستاران داراي شرايط مذكور باشند.

تبصره: گذراندن طرح جزو سوابق كاري محسوب مي شود.

-3 كاركنان:

الف- كاركنان فني شامل پرستاران با تخصص هاي مختلف بهيار/كمك پرستار متناسب با نوع خدمات قابل ارائه

ب- كاركنان پشتيباني متناسب با حجم كار

تبصره: تمامي كاركنان مركز و افراد متقاضي همكاري با مركز بايد علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي و سابقه كار مرتبط، از شرايط عمومي مندرج در اين ماده نيز برخوردار باشند.

-2 پزشك همكار:

كليه مراكز موظف به معرفي حداقل يك پزشك عمومي به عنوان همكار مي باشند كه در تمام ساعات فعاليت مركز در دسترس باشند.

براي مراكز با حيطه كار تخصصي معرفي يك پزشك متخصص در رشته مربوطه الزامي است.

 

ماده 5- رئیس مركز و مسئولیت هاي آن:

رئيس مركز پرستاري است كه توسط مؤسس، رياست مركز را بر اساس ضوابط و شرح وظايف تعيين شده عهده دار مي شود و پاسخگوي تمامي امور جاري مركز و شكايات است.

تبصره: مؤسس مركز در صورت واجد شرايط بودن مي تواند رئيس مركز نيز باشد.

شرح وظايف رئيس مركز شامل موارد زير است:

1.       برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها بر اساس اهداف تعيين شده

2.       همكاري با دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز بهداشتي، درماني در مواردي چون نياز به كاهش بار بيمارستان ها، تأمين نيروي موقت، تأمين نيروي تخصصي و ...

3.       همكاري با مركز بهداشت شهرستان در مواقع مورد نياز مانند ارائه خدمات بهداشتي براي مدارس، كارخانجات و اماكن عمومي

4.       استخدام و معرفي كاركنان گروه پرستاري به متقاضيان دريافت خدمات متناسب با وظايف مركز

5.       نظارت بر چگونگي انجام فعاليت هاي مركز و ارائه گزارشات سالانه به اداره نظارت بر درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي مربوطه

6.       برنامه ريزي به منظور شركت كاركنان گروه پرستاري در برنامه هاي آموزشي مدون ابلاغي از سوي وزارت بهداشت

7.       نظارت و ارزيابي برنامه ها و خدمات ارايه شده و الزام كاركنان تخصصي و فني به داشتن پروانه صلاحيت حرفه اي

8.       استفاده از افراد واجد شرايط و صلاحيت در ارائه خدمات و مراقبت هاي پرستاري

9.       جمع آوري اطلاعات از نوع خدمات ارائه شده، نام و مشخصات بيماران و مبالغ قراردادها

10.   همكاري در انجام پژوهش هاي كاربردي با محققين و پژوهشگران

11.   اجراي بخشنامه هاي صادره از مراجع ذي صلاح در رابطه با وظايف مركز

12.   رسيدگي به شكايات بيماران، خانواده و مراجع ذي صلاح و پاسخگويي به آنها

13.   همكاري با سيستم هاي نظارتي ذي صلاح اعم از دانشگاه، مراجع انتظامي و قضايي

14.   ارائه گزارش هاي درخواستي از سوي مراجع ذي صلاح در وزارت يا دانشگاه هاي علوم پزشكي شامل اداره نظارت بر درمان و مديريت پرستاري

15.   بررسي اصل مدارك تحصيلي كاركنان در بدو استخدام و اخذ گواهي سوء پيشينه و عدم اعتياد از متقاضيان كار

16.   ايجاد تمهيدات لازم جهت نگهداري پرونده پرسنل در مركز و نيز نگهداري پرونده بيماران طرف قرارداد در مركز طبق ضوابط و مقررات حفظ و نگهداري اسناد

17.   ايجاد تدابير لازم جهت برخورداري كاركنان مركز از امتياز بيمه مسئوليت حرفه اي

18.   انجام رضايت سنجي از مشتريان بر اساس فرمت هاي تعيين شده و ارائه آنها به مراجع نظارتي در صورت درخواست

19.   ايجاد تمهيدات لازم به منظور تهيه كارت شناسايي معتبر يا شماره سريال مشخص با ذكر نام و نام خانوادگي و مدرك تحصيلي كاركنان اعزامي به محل ارائه مراقبت ها با ذكر مدرك تحصيلي به همراه امضاء و مهر مدير مركز

ماده 6- مسئول فني و مسئولیتهاي آن:

پرستاراني هستند كه توسط مؤسس معرفي مي گردند و در نوبت كاري هاي موظف، مسئول رسيدگي، نظارت و پاسخگويي به نيازها و مشكلات بيماران/مددجويان تحت پوشش و كاركنان فني مركز مي باشند. شرح وظايف مسئول فني شامل موارد زير است:

1-      حضور مستمر و فعال در مركز در ساعت ها و نوبت هاي كاري درج شده در پروانه مسئول فني و قبول مسئوليت هاي مربوطه

تبصره 1: مسئول فني مي بايست در صورت عدم حضور به مدت كمتر از سه ماه يك نفر جانشين را با تاييد رييس مركز بطور موقت انتخاب و كتباً به اداره نظارت بر درمان دانشگاه مربوطه معرفي نمايد.

تبصره 2: در صورتي كه عدم حضور مسئول فني بيش از سه ماه بطول انجامد طبق ضوابط كميسيون ماده 20 با وي برخورد خواهد شد.

2-      نظارت بر نحوه پذيرش و ارائه خدمات توسط كادر پرستاري و ساير كاركنان مركز به مددجويان / بيماران و ابلاغ تذكرات لازم به آنان در جهت اجراي وظايف مربوطه و ارتقاء سطح كيفي خدمات مركز

3-      بررسي و تائيد صلاحيت كاركنان فني مركز بر اساس مفاد اين آيين نامه و ضوابط قانوني مربوطه

4-      تهيه و تنظيم برنامه كاري ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاري مورد نياز بيماران / مددجويان طرف قرارداد مركز در ساعات و ايام تعيين شده و نظارت بر حسن انجام آن

5-      نظارت بر كيفيت خدمات ارائه شده به مددجويان بر اساس استانداردها و پروتكل هاي مصوب و رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به آنان

6-      نظارت بر تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده هاي مراقبتي بيماران/مددجويان طرف قرارداد با مركز و بررسي شرح حال و دستورهاي مراقبتي مندرج در آن و نيز مستندات مالي مربوطه و تذكر به كاركنان در صورت تخطي از موازين علمي و فني

7-      نظارت بر حسن اجراي استانداردها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب و مرتبط وزارت بهداشت و رعايت موازين علمي، فني، اسلامي و اخلاقي توسط ارائه دهندگان خدمات

8-      تأمين و معرفي پرستاران و ساير حرف گروه پزشكي با توجه به نياز متقاضيان دريافت خدمات متناسب با وظايف مركز

9-      ارائه گزارش هاي درخواستي از سوي مراجع ذيصلاح در وزارت يا دانشگاه مربوطه

10-   بررسي و ارزيابي صلاحيت حرفه اي، اخلاقي و رواني كاركنان فني در دوران همكاري با مركز و تشكيل پرونده پرسنلي

 

ماده 7- وظايف كاركنان پرستاري طبق شرح وظايف رده هاي مختلف پرستاري مصوب وزارت مي باشد.

تبصره 1: مركز موظف است براي هر كدام از كاركنان پرونده پرسنلي شامل مدارك سجلي و تحصيلي را تهيه و در محل مركز نگهداري نمايد.

تبصره 2: كليه كاركنان مشمول قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 12/2/1375

مي بايست مدارك مربوط به گذراندن دوره ها را طبق ضوابط اداره كل آموزش مداوم ارائه نمايند.

 

ماده 8- تعرفه خدمات:

تعرفه و حق العمل خدمات مركز طبق دستورالعمل ها و تعرفه هايي است كه هر سال توسط وزارت و شورايعالي بيمه ابلاغ مي گردد.

تخلف از تعرفه، مشمول قوانين جاري وزارت ميشود. تا ابلاغ تعرفه جديد، تعرفه هاي جاري ملاك عمل است.

 

 

 ماده 9- روش پذيرش بيمار/ مددجو:

1.       ارجاع از مؤسسات بهداشتي درماني )دولتي و خصوصي(

2.       ارجاع از مطب پزشكان

3.       مراجعه مستقيم مددجو يا وابستگان وي همراه دستور پزشك معالج

 

ماده 10-  مركز موظف است در مورد درخواست بيمار يا وابستگان او جهت انجام خدمات پرستاري در منزل، قراردادي را كه حيطه عمليات مراقبتي و تعرفه و بهاي خدمات را مشخص مي نمايد تنظيم و به امضاء طرفين برساند. اين قرارداد بايد شامل نام و مشخصات بيمار، آدرس محل زندگي، نوع بيماري، برنامه مراقبتي، هزينه ها و نحوه پرداخت و رضايت آگاهانه باشد. پيشنويس قرارداد توسط معاونت پرستاري تهيه و ابلاغ مي شود.

 

ماده 11  - ارائه هر گونه خدمات در منزل منوط به تشكيل پرونده ترجيحاً ثبت مشخصات فرد در كامپيوتر به صورت الكترونيك بوده كه در آن محتواي خدمت، رضايت آگاهانه مددجو يا بستگان ايشان، تعرفه خدمات، حجم و نوع خدمت، قيد شده باشد و در قالب فرم هايي كه از سوي معاونت پرستاري تهيه و ابلاغ مي شود ، منعقد مي گردد.

تبصره: در صورت فراهم شدن امكانات سامانه يكپارچه ثبت خدمات پرستاري در منزل كليه مراكز موظف به ثبت پرونده الكترونيك در سامانه مي باشند.

 

ماده  12- صدور مجوز:

به هر متقاضي واجد شرايط و صلاحيت موضوع اين آيين نامه فقط پروانه تأسيس )بهره برداري( يك مركز اعطا مي گردد. اين پروانه از طريق كميسيون تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني هر دانشگاه بر اساس روال قانوني موجود جهت فعاليت مركز صادر خواهد شد و حضور مدير/ رئيس اداره پرستاري دانشگاه با حق رأي در جلسات مربوط به اين مراكز الزامي است.

تبصره: استاندارد تعداد و پراكندگي مراكز بر اساس شاخص جمعيت، شرايط جغرافيايي و بار بيماري هاي منطقه بر اساس شيوه نامه اي خواهد بود كه توسط معاونت پرستاري وزارت ابلاغ مي گردد.

 

ماده 13- شرايط مكان مركز:

مركز داراي شرايط فيزيكي، امكانات و تجهيزات لازم جهت انجام خدمات مورد نياز مددجويان و بيماران مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط معاونت پرستاري متعاقباً تهيه و ابلاغ مي گردد.

تبصره 1: محل ساختمان مركز و تجهيزات موجود در آن بايد قبل از صدور مجوز و شروع بهره برداري توسط كارشناسان ذيربط دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه مورد ارزشيابي و تأييد قرار گيرد.

تبصره 2 :پروانه تأسيس به نام اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح صادر خواهد شد. مدت اعتبار آن 5 سال و غير قابل واگذاري به غير است و تمديد آن منوط به رعايت ضوابط و ساير دستورالعمل هاي صادره خواهد بود.

تبصره 3: : به هر شخص حقيقي/حقوقي بيش از يك پروانه بهره برداري )تأسيس) مركز داده نمي شود.

ماده  14- مركز پس از دريافت مجوز ميبايست حداكثر ظرف يك ماه قرارداد همكاري و پشتيباني با يك بيمارستان را ارائه نمايد.

 

ماده 15- پزشكان، پرستاران، پيراپزشكان و ساير حرف وابسته به گروه پزشكي مي توانند طبق قوانين و دستورالعمل هاي جاري با مركز قرارداد مشاوره و ارائه خدمات منعقد نمايند.

 

ماده 16- نظارت و ارزشيابي كليه خدمات ارائه شده توسط اين مركز در سراسر كشور به عهده اداره نظارت بر درمان دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و با مشاركت مديريت / اداره پرستاري دانشگاه خواهد بود.

 

ماده 17- پس از كسب موافقت اصولي، حداكثر ظرف مدت يك سال مهلت مندرج در قرارداد تأسيس منعقده بين دانشگاه مربوطه و متقاضيان بايد مركز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع به كار مراتب را براي بازديد و تأييد نهايي به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه كتباً اعلام نمايد و در صورت عدم آمادگي بنا به دلايلي، بر اساس ضوابط كميسيون ماده 20 دانشگاه عمل خواهد گرديد.

 

ماده 18- تغييرات نام و محل مركز بايد با هماهنگي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق ضوابط و مقررات جاري باشد.

 

ماده 19- در صورتي كه مؤسس يا مؤسسين به دلايل موجه ي قصد تعطيل و انحلال مركز را داشته باشند مراتب با ذكر دليل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مربوطه گزارش نمايند.

 

ماده 20- در ارائه خدمات پرستاري به بيماران و مددجويان رعايت قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس و آيين نامه اجرايي آن براي مركز الزامي است.

 

ماده 21-در صورتي كه مؤسس يا مؤسسين مركز از ضوابط، مقررات و وظايف موضوع اين آيين نامه تخطي نمايند طبق قوانين و مقررات جاري عمل خواهد شد.

 

ماده22 - به منظور پيگيري تداوم مراقبت و هماهنگي هاي لازم، واحد مراقبت در منزل Home Care unit) ) در هر بيمارستان ايجاد خواهد شد كه دستورالعمل آن يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط معاونت پرستاري و با همكاري معاونت درمان ابلاغ مي شود.

 

ماده 23- مركز در صورت احراز شرايط ذيل به عنوان مركز مشاوره و ارائه مراقبت هاي تخصصي پرستاري در زمينه خاص شناخته مي شوند.

1-23 مدير فني و حداقل دو نفر از پرستاران شاغل در آن مركز دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي مربوطه را بر اساس استانداردهاي مركز آموزش مداوم وزارت گذرانده باشند.

2-23 تخصص مربوطه در حيطه اختيارات و شرح وظايف پرستاري باشد.

تبصره 1: پرستاران داراي هر گونه تخصصي حداكثر در سه مركز مي توانند به عنوان همكار مشغول ارائه خدمات باشند.

تبصره 2:  معاونت پرستاري وزارت مسئول تائيد تخصص مركز مي باشد كه مي تواند اين مسئوليت را به دانشگاه هاي علوم پزشكي تفويض نمايد.

تبصره 3: مركز در صورت اخذ مجوز مي تواند از عنوان تخصصي در تابلو، تبليغات و مكاتبات استفاده نمايد.

ماده 24- راه اندازي سامانه مديريت رضايت مراكز تخصصی(ASM ) و ايجاد بانك اطلاعاتي از مراكز مصوب و نيز راه اندازي سيستم مديريت و اندازه گيري رضايت مشتريان  (CSM ) با هدف ثبت شكايات  ( ويژه دريافت كنندگان خدمت(، مشكلات و نقاط قوت و ضعف مراكز توسط معاونت پرستاري راه اندازي مي شود و كليه مراكز مؤظف هستند اطلاعات اعلام شده توسط معاونت مزبور را در سامانه وارد نمايند.

 

ماده 25- به منظور نظارت مؤثر و كارآمد، پايش كيفيت خدمات و مراقبت هاي پرستاري، مراكز بر اساس استانداردهاي نظارت و اعتباربخشي، هر ساله بررسي و درجه بندي مي شوند كه دستورالعمل آن يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط معاونت پرستاري و با همكاري معاونت درمان ابلاغ مي شود.

 

ماده 26- اين آيين نامه جايگزين آيين نامه مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري مصوب 26/5/1378 وزارت موضوع ابلاغيه شماره 6648 مورخه 30/6/1378 مي باشد. بديهي است تمديد پروانه جديد با شرايط مندرج در اين آيين نامه صورت خواهد پذيرفت.

تبصره: مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري كه داراي پروانه بهره برداري صادر شده قبلي مي باشند مي بايست ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، جهت تطبيق شرايط خود با اين آيين نامه و اخذ پروانه جديد بر اساس مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند. وزارت نيز زمينه صدور پروانه جديد را طي پروسه اي شش ماهه ايجاد مي نمايد.

 

اين آيين نامه در 26 ماده و 17 تبصره و به پيشنهاد معاونت پرستاري، تدوين و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد

 

 

 

 

 

 

آئین نامه تاسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل در سال 1367 توسط وزارت بهداشت تصویب شد.ولی به شکل عملیاتی و جدی تا کنون موردحمایت قرار نگرفته بود . اما بدنبال اجرای طرح نظام تحول سلامت چهارچوب های مشخص و نظام مندی در این خصوص تدوین و جهت اجرا در قالب برنامه عملیاتی سال 95 به مدیران پرستاری دانشگاهها ابلاغ گردید.

این طرح که همسو با منویات مقام معظم رهبری در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی می باشد بصورت جد در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال جاری قرار داشته است.

هدف از تاسیس این مراکز ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر نیاز جامعه در زمینه های مراقبتی ، مشاوره ای، آموزشی، درمانی و توانبخشی با تاکید بر افزایش سلامتی و کاهش ناتوانی در بیماریهای مزمن و سالمندان است.

 

اهداف مراکز پرستاری در منزل چیست؟

ü       ارائه مراقبت های پرستاری در سطوح اولیه ، عمومی و تخصصی با توجه به نیاز مردم در سطح جامعه و منازل

ü       پوشش همگانی و عادلانه خدمات پرستاری

ü       کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی

ü       فراهم نمودن زمینه مشارکت و توانمند سازی خانواده ها و افراد در ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبتی

ü       پاسخگویی مناسب به نیاز مردم

ü       پیگیری مراقبتهای پس از ترخیص از بیمارستان

ü       ارتقاء کیفیت و امنیت ارائه مراقبت ها

ü       افزایش بهره وری بیمارستان ها ، کاهش بار بستری و جلوگیری از بستری شدن فرد

ü       ایجاد آرامش روانی در خانواده ها و مددجویان و کاهش هزینه خانواده ها

ü       پیشگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در منازل

ü        کاهش دفعات و زمان بستری در بیماران از جمله بیماران مزمن

ü       پیشگیری از بستری های غیر ضروری با کاهش خطاهای دارویی و سقوط در منزل

ü       کاهش خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی

ü       تسریع در ترخیص از بیمارستان و افزایش گردش تخت

 

 

یکی از نیازهای  امروز نظام سلامت در کشور ایجاد و فعالسازی مراکز خدمات پرستاری در منزل است.

مراقبت در منزل عبارتست از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران، در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات  بهره مند می شود

این بدان معنی است که خدمات به نحوی ارائه و مدیریت شود که بیماران را در قسمتی یا تمام زندگی شخصی توانمند گرداند که این امر با انجام خدمات مراقبتی پیشگیرانه و حاد یا طولانی صورت می گیرد.

آیین نامه جدید تاسیس مراکز مشاوره ، مراقبت و خدمات پرستاری در منزل و شیوه نامه استاندارد تعداد و پراکندگی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل و دستورالعمل شرایط فیزیکی، امکانات و تجهیزات آن از طرف معاونت پرستاری وزارتخانه به تمامی دانشگاهها ابلاغ گردیده است

در همین راستا دستور  تاسيس واحد مراقبت در منزل مستقر در بيمارستان ها ، از جانب معاونت محترم پرستاری وزارتخانه بهداشت ، با هدف  ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان، مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان ها و مراکز درمانی، کاهش هزینه های درمانی مراقبتی، کاهش دوران نقاهت، کنترل و کاهش عفونت های بیمارستانی، توانبخشی و بهبودکیفیت خدمات پرستاری و در نهایت افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده ها ابلاغ گردید .

*** مهم ***

ü       دستورالعمل تاسيس واحد مراقبت در منزل مستقر در بيمارستان ها ،

ü       ساختار سازمانی و وظایف و اختیارات این واحد ،

ü       فرم ارجاع بیمار از بخش بستری به واحد مراقبت در منزل جهت ادامه مراحل درمان و مراقبت،

ü       فرم ارجاع بیمار از واحد مراقبت در منزل به مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل جهت ادامه مراحل درمان و مراقبت،

ü       فرم قرارداد همکاری و پشتیبانی بیمارستان و مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل  ،

ü       فرم قرارداد همکاری مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل و پزشک از طرف معاونت پرستاری صادر که تماما در کارگروه Home Care مطرح و ابلاغ گردید.

اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول اهتمام ویژه ای جهت اجرای هر چه مطلوبتر این طرح منظور داشته است .

 

حیطه عملکرد پرستار عبارت است از ارتقاء بهداشت و ارزیابی تدارک مراقبت و درمان و حفظ شرایط سلامتی بوسیله حمایت ،پیشگیری و درمان و تسکین و توانبخشی ،با هدف دستیابی و حفظ عملکرد مطلوب می باشد.

 

 

ویژگی های آئین نامه جدید

Ø       تقویت نظارت (استاندارد ، نیروی انسانی...)

Ø       شرح وظایف به حیطه هائی مثل مراقبتهای  تسکینی

Ø       اعتبار بخشی و درجه بندی مراکز

Ø       تخصصی کردن مراکز

Ø       تعیین تکلیف تعرفه ها

Ø       ایجاد حلقه واسطه بین مراکز و نظام سلامت (بیمارستانها)

Ø       ایجاد پرونده خدمات و یکسان سازی فرمها و قرار دادها

Ø       پیش بینی ثبت در پرونده الکترونیک سلامت

 

اندیکاسیون های مراقبت در منزل

1.      بیماران با نیازمندی های مراقبتی بلند مدت و پیچیده

2.      سالمندان

3.      بیماران با بیماری مزمن کلیوی

4.      کودکان

5.      ناتوانی های جسمی

6.      بیماران روان :

آمار بالای این بیماران( 1تا 1/5 درصد جمعیت عمومی)

در صورت عدم پیگیری تا حدود  67 درصد عود می کند

تحقیقات متعدد تاثیر مراقبت در منزل در کاهش عود این بیماری را نشان داده است .

 

روش های پذیرش مددجو

Ø       ارجاع از موسسات بهداشتی درمانی ( اعم از دولتی و غیر دولتی)

Ø       ارجاع از مطب پزشکان

Ø       مراجعه مستقیم مددجو یا وابستگان وی همراه دستور پزشک

 

مراکز مورد تایید ارائه خدمات پرستاری در منزل دانشگاه علوم پزشکی دزفول

1.      مرکز مشاوره ، خدمات پرستاری در منزل زینب کبری (س)

2.      مرکز مشاوره ، خدمات پرستاری در منزل حیات

3.      و به زودی مرکز مشاوره ، خدمات پرستاری در منزل زرین

 

شماره تلفن 42530719 جهت هرگونه نظر، پیشنهاد، انتقاد، تقدیر ، شکایت و.... از این مراکز اختصاص یافته است

 

 

به استناد مواد 1 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 با اصلاحيه ها و الحاقيه هاي بعدي آن و بندهای 11 ، 12 و 14 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  مصوب سال 1367 با اصلاحيه ها و الحاقيه هاي بعدي آن » آيين نامه تأسيس مركز مشاوره و ارائه مراقبتهاي پرستاري در منزل « ، به شرح ذيل تدوين و مصوب مي گردد.

 

ماده 1 - تعاريف:

الف- وزارت:

منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

 

ب- مركز مشاوره و ارائه مراقبتهاي پرستاري در منزل:

به مؤسسهاي اتلاق ميشود كه طبق اين آييننامه جهت تأمين مراقبتهاي پرستاري در سطوح مختلف نظام سلامت و بر اساس نياز مددجويان مطابق با شرح وظايف و اختيارات تعيين شده پس از اخذ مجوز، توسط افراد حقيقي يا حقوقي واجد شرايط و با صلاحيت دائر مي گردد و از اين پس در اين آيين نامه به عنوان مركز به آن اشاره مي شود.

 

ج- پرستاري )بر اساس تعريف شوراي بين المللي پرستاري) :

پرستاري ارائه مراقبت به صورت مستقل يا با همكاري ساير اعضاء تيم بهداشتي، درماني به افراد بيمار يا سالم، در تمام سنين، خانواده ها، گروه ها و جوامع و در تمام محيط ها و مكان هاست. فعاليتهاي پرستاري شامل ارتقاء سطح سلامت، پيشگيري از بيماري ها و مراقبت از افراد بيمار، ناتوان و بيماران در حال احتضار است. ارائه مشاوره و آموزش به مددجويان، غربالگري، انجام تحقيقات مرتبط و مشاركت در شكلدهي و اداره نظام هاي ارائه مراقبتهاي بهداشتي از وظايف مهم پرستاران است.

 

د- پرستاري جامعه نگر:

پرستاري جامعه نگر شامل ارائه مجموعه اي از خدمات مراقبتي از پيشگيري تا توانبخشي و از مراقبت هاي اوليه تا خدمات پرستاري تخصصي و ويژه كه قابل ارايه در منزل و جامعه هستند، مي باشد. اين خدمات به صورت هاي موردي، شيفتي، ساعتي و يا ... در محل اقامت مددجويان/ بيماران طبق شرح وظايف رده هاي مختلف پرستاري ارايه مي شود.

 

ه- پرستار:

پرستار به فردي اطلاق ميشود كه دوره آموزش پرستاري )كارداني-كارشناسي-كارشناسي ارشد يا دكترا( را طبق ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي در يكي از دانشكده هاي مصوب شوراي گسترش دانشگاه ها و يا دانشكده هاي معتبر خارجي طي نموده و مدرك تحصيلي او به تأييد اداره كل فارغ التحصيلان وزارت رسيده باشد.

 

و- بهيار/كمك پرستار:

به فردي اطلاق مي شود كه بر اساس مقررات وزارت، آموزش هاي لازم را در مراكز غير دانشگاهي مورد تأييد گذرانده و گواهينامه مربوطه را اخذ نمايد.

 

تبصره: گروه پرستاري شامل پرستار، بهيار/كمك پرستار، كاردان ها و كارشناس/كاردان اطاق عمل و هوشبري و فوريت هاي پزشكي مي باشد.

 

ز- پروانه صلاحيت حرفه اي:

گواهينامه اي است كه از سوي وزارت به هر پرستار پس از اطمينان از احراز شايستگي هاي لازم مبتني بر استانداردهاي حرفه اي تعلق مي گيرد.

 

ح- موافقت اصولي:

موافقت اوليه كميسيون ماده 20 دانشگاه جهت تأسيس مركز است كه بر اساس مدارك مستند ارائه شده توسط متقاضي تأسيس مركز صادر مي شود و به متقاضي اجازه ادامه روند كار تا بهره برداري از مركز را مي دهد. اين موافقت نامه مجوزي براي فعاليت مركز نمي باشد و غير قابل واگذاري به غير است. اعتبار آن جهت تأسيس مركز از تاريخ صدور به مدت مندرج در اين آيين نامه مي باشد و در صورت عدم استفاده در اين مدت لازم است تقاضاي جديد ارائه شود. فرم موافقت اصولي توسط وزارت ابلاغ مي گردد.

 

ط- پروانه بهره برداري )پروانه تأسيس(:

پروانه اي است كه پس از طي تمامي مراحل لازم، ارزيابي و تأييد محل، فضاي فيزيكي، ساختمان ، تجهيزات، نيروي انساني و ... بر اساس اين آيين نامه و استانداردها و دستورالعمل هاي مربوطه توسط كميسيون ماده 20 دانشگاه صادر مي شود. اين پروانه غير قابل واگذاري به غير است و مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

 

ماده 2- هدف:

هدف كلي از تأسيس اين مراكز تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت مددجويان / بيماران به صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق ارايه مراقبت هاي پرستاري مبتني بر نياز جامعه در زمينه هاي مراقبتي-مشاورهاي، آموزشي، درماني، توانبخشي و تأمين نيروي انساني كارآمد با تأكيد بر افزايش سلامتي و كاهش تأثير ناتواني به ويژه در بيماري هاي مزمن )صعب العلاج، سرطاني ها، بيماريهاي خاص ... ) و سالمندان با توجه به اهداف ويژه ذيل مي باشد:

 

1-2 ارايه مراقبت هاي پرستاري در سطوح اوليه، عمومي و تخصصي با عنايت به نياز مردم در سطح جامعه و منازل

2-2 نيل به پوشش همگاني و عادلانه خدمات و مراقبت هاي نظام سلامت با رويكرد مراقبت هاي پرستاري تسهيل شده و در دسترس

3-2 كاهش هزينه هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مردم )فرد، خانواده و جامعه(

4-2  افزايش بهره وري مراكز بهداشتي و درماني

5-2  آموزش و توسعه خدمات خودمراقبتي و فراهم نمودن زمينه مشاركت و توانمندسازي خانواده و افراد در ارايه خدمات بهداشتي، مراقبتي، درماني و آموزشي

6-2  پاسخگويي مناسب به تقاضاي مردم در خصوص مراقبت هاي پرستاري در منزل

7-2  تداوم و پيگيري مراقبت هاي پرستاري مددجويان بعد از ترخيص از بيمارستان با هماهنگي پزشك معالج/ بيمارستان محل بستري

8-2  مشاركت بخش غير دولتي در نظام ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاري

9-2 تأمين مراقبت و خدمات پرستاري مورد نياز آحاد مختلف جامعه در سطوح سه گانه نظام سلامت

10-2  ارتقاء كيفيت و امنيت ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاري به گيرندگان خدمت

11-2 افزايش بهره وري بيمارستان ها و كاهش بار بستري بيمارستان ها و به ويژه جلوگيري از بستري شدن هاي مجدد

12-2 ايجاد آرامش رواني در خانواده ها، مددجويان و بيماران و كاهش هزينه خانوارها به ويژه در صورت داشتن بيمار مزمن، خاص، صعب العلاج، سرطاني يا سالمند

13-2 نظارت، كنترل و پيشگيري از حضور افراد فاقد صلاحيت در منازل مردم به بهانه ارائه مراقبت هاي پرستاري

14-2 استفاده بهينه از استعداد نيروهاي كارآمد، متخصص و با تجربه در جهت رفع مشكلات موجود در بيمارستانها و جامعه

 

ماده 3 - وظایف و اختیارات مرکز :

مركز در جهت رسيدن به اهداف فوق وظايف و اختيارات زير را دارد:

1-3  آموزش خودمراقبتي در زمينه مراقبتهاي پرستاري، به فرد، خانواده و مددجو

2-3  ارائه خدمات مشاورهاي، آموزشي حضوري، غير حضوري )تله نرسينگ( به مددجو/ بيمار

3-3  بازديد منزل و ارائه خدمات مشاورهاي، آموزشي، مراقبتي-درماني لازم در تمام مراحل )قبل از پذيرش بيماران و بعد از ترخيص از بيمارستان(  با هماهنگي پزشك معالج

4-3  رايزني و عقد قرارداد با مراكز درماني و بيمارستاني براي تحت پوشش قرار دادن بيماراني كه نياز به تداوم مراقبت بعد از ترخيص دارند

5-3  انجام روش هاي مراقبتي مجاز در قالب شرح وظايف رده هاي مختلف

6-3  شناسائي مددجويان جامعه و ارجاع به موقع به مراكز بهداشتي درماني و توانبخشي در زمان بازديد و پيگيري موارد مشخص

7-3  آموزش ارائه خدمات مراقبتي به منظور بازتواني و نوتواني مددجويان )كودكان معلول-معلولين جسمي و رواني، سالمندان و بيماران مزمن(  با هماهنگي پزشك معالج

8-3  ارائه مراقبت هاي پرستاري در قالب ايجاد و تداوم مراكز مراقبت تسكيني براي بيماران صعب العلاج

9-3  ارائه خدمات مشاورهاي و مراقبتي به مراكز و مؤسسات مانند مدارس، كارخانجات، ادارات و ...

10-3  همكاري با مراكز و مؤسسات بهداشتي درماني جهت افزايش بهره وري اين مراكز و تأمين بخشي از مراقبت ها به بيماران در قالب خريد خدمات در محل مراكز درماني به صورت شيفتي يا پاره وقت

11-3  برقراري ارتباط با مراكز بهداشتي، درماني و داروخانه ها به منظور ايجاد شبكه هاي تسهيل شده در خدمت رساني به بيماران

 

ماده 4 - اركان و شرايط متقاضيان تأسيس و كاركنان مركز:

الف- شرايط عمومي:

 

 • 1. داشتن تابعيت ايراني
 • 2. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • 3. تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي كشور
 • 4. ارائه گواهي عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان
 • 5. ارائه گواهي انجام دوره يا معافيت از طرح قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان
 • 6. ارائه مدرك مبني بر رسيدگي به وضع مشموليت از اداره وظيفه عمومي
 • 7. ارائه پروانه صلاحيت حرفه اي معتبر )گروه هاي پروانه دار(

 

ب ) شرايط اختصاصي:

1- مؤسس مركز )شخص حقيقي) / رئيس مركز / مسئول فني:

- دارا بودن مدرك كارشناسي پرستاري با حداقل 5 سال سابقه كار باليني

- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي پرستاري با دو سال سابقه كار باليني

 

2- مؤسس مركز )شخص حقوقي(:

اشخاص حقوقي شامل شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني و يا ساير شركت ها و مؤسسات داراي صلاحيت و شناسنامه ملي مي باشند كه لازم است حداقل دو سوم اعضاي مؤسس از پرستاران داراي شرايط مذكور باشند.

تبصره: گذراندن طرح جزو سوابق كاري محسوب مي شود.

-3 كاركنان:

الف- كاركنان فني شامل پرستاران با تخصص هاي مختلف بهيار/كمك پرستار متناسب با نوع خدمات قابل ارائه

ب- كاركنان پشتيباني متناسب با حجم كار

تبصره: تمامي كاركنان مركز و افراد متقاضي همكاري با مركز بايد علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي و سابقه كار مرتبط، از شرايط عمومي مندرج در اين ماده نيز برخوردار باشند.

-2 پزشك همكار:

كليه مراكز موظف به معرفي حداقل يك پزشك عمومي به عنوان همكار مي باشند كه در تمام ساعات فعاليت مركز در دسترس باشند.

براي مراكز با حيطه كار تخصصي معرفي يك پزشك متخصص در رشته مربوطه الزامي است.

 

ماده 5- رئیس مركز و مسئولیت هاي آن:

رئيس مركز پرستاري است كه توسط مؤسس، رياست مركز را بر اساس ضوابط و شرح وظايف تعيين شده عهده دار مي شود و پاسخگوي تمامي امور جاري مركز و شكايات است.

تبصره: مؤسس مركز در صورت واجد شرايط بودن مي تواند رئيس مركز نيز باشد.

شرح وظايف رئيس مركز شامل موارد زير است:

 • 1. برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت ها بر اساس اهداف تعيين شده
 • 2. همكاري با دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز بهداشتي، درماني در مواردي چون نياز به كاهش بار بيمارستان ها، تأمين نيروي موقت، تأمين نيروي تخصصي و ...
 • 3. همكاري با مركز بهداشت شهرستان در مواقع مورد نياز مانند ارائه خدمات بهداشتي براي مدارس، كارخانجات و اماكن عمومي
 • 4. استخدام و معرفي كاركنان گروه پرستاري به متقاضيان دريافت خدمات متناسب با وظايف مركز
 • 5. نظارت بر چگونگي انجام فعاليت هاي مركز و ارائه گزارشات سالانه به اداره نظارت بر درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي مربوطه
 • 6. برنامه ريزي به منظور شركت كاركنان گروه پرستاري در برنامه هاي آموزشي مدون ابلاغي از سوي وزارت بهداشت
 • 7. نظارت و ارزيابي برنامه ها و خدمات ارايه شده و الزام كاركنان تخصصي و فني به داشتن پروانه صلاحيت حرفه اي
 • 8. استفاده از افراد واجد شرايط و صلاحيت در ارائه خدمات و مراقبت هاي پرستاري
 • 9. جمع آوري اطلاعات از نوع خدمات ارائه شده، نام و مشخصات بيماران و مبالغ قراردادها
 • 10. همكاري در انجام پژوهش هاي كاربردي با محققين و پژوهشگران
 • 11. اجراي بخشنامه هاي صادره از مراجع ذي صلاح در رابطه با وظايف مركز
 • 12. رسيدگي به شكايات بيماران، خانواده و مراجع ذي صلاح و پاسخگويي به آنها
 • 13. همكاري با سيستم هاي نظارتي ذي صلاح اعم از دانشگاه، مراجع انتظامي و قضايي
 • 14. ارائه گزارش هاي درخواستي از سوي مراجع ذي صلاح در وزارت يا دانشگاه هاي علوم پزشكي شامل اداره نظارت بر درمان و مديريت پرستاري
 • 15. بررسي اصل مدارك تحصيلي كاركنان در بدو استخدام و اخذ گواهي سوء پيشينه و عدم اعتياد از متقاضيان كار
 • 16. ايجاد تمهيدات لازم جهت نگهداري پرونده پرسنل در مركز و نيز نگهداري پرونده بيماران طرف قرارداد در مركز طبق ضوابط و مقررات حفظ و نگهداري اسناد
 • 17. ايجاد تدابير لازم جهت برخورداري كاركنان مركز از امتياز بيمه مسئوليت حرفه اي
 • 18. انجام رضايت سنجي از مشتريان بر اساس فرمت هاي تعيين شده و ارائه آنها به مراجع نظارتي در صورت درخواست
 • 19. ايجاد تمهيدات لازم به منظور تهيه كارت شناسايي معتبر يا شماره سريال مشخص با ذكر نام و نام خانوادگي و مدرك تحصيلي كاركنان اعزامي به محل ارائه مراقبت ها با ذكر مدرك تحصيلي به همراه امضاء و مهر مدير مركز

ماده 6- مسئول فني و مسئولیتهاي آن:

پرستاراني هستند كه توسط مؤسس معرفي مي گردند و در نوبت كاري هاي موظف، مسئول رسيدگي، نظارت و پاسخگويي به نيازها و مشكلات بيماران/مددجويان تحت پوشش و كاركنان فني مركز مي باشند. شرح وظايف مسئول فني شامل موارد زير است:

 • 1- حضور مستمر و فعال در مركز در ساعت ها و نوبت هاي كاري درج شده در پروانه مسئول فني و قبول مسئوليت هاي مربوطه

تبصره 1: مسئول فني مي بايست در صورت عدم حضور به مدت كمتر از سه ماه يك نفر جانشين را با تاييد رييس مركز بطور موقت انتخاب و كتباً به اداره نظارت بر درمان دانشگاه مربوطه معرفي نمايد.

تبصره 2: در صورتي كه عدم حضور مسئول فني بيش از سه ماه بطول انجامد طبق ضوابط كميسيون ماده 20 با وي برخورد خواهد شد.

 • 2- نظارت بر نحوه پذيرش و ارائه خدمات توسط كادر پرستاري و ساير كاركنان مركز به مددجويان / بيماران و ابلاغ تذكرات لازم به آنان در جهت اجراي وظايف مربوطه و ارتقاء سطح كيفي خدمات مركز
 • 3- بررسي و تائيد صلاحيت كاركنان فني مركز بر اساس مفاد اين آيين نامه و ضوابط قانوني مربوطه
 • 4- تهيه و تنظيم برنامه كاري ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاري مورد نياز بيماران / مددجويان طرف قرارداد مركز در ساعات و ايام تعيين شده و نظارت بر حسن انجام آن
 • 5- نظارت بر كيفيت خدمات ارائه شده به مددجويان بر اساس استانداردها و پروتكل هاي مصوب و رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به آنان
 • 6- نظارت بر تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده هاي مراقبتي بيماران/مددجويان طرف قرارداد با مركز و بررسي شرح حال و دستورهاي مراقبتي مندرج در آن و نيز مستندات مالي مربوطه و تذكر به كاركنان در صورت تخطي از موازين علمي و فني
 • 7- نظارت بر حسن اجراي استانداردها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب و مرتبط وزارت بهداشت و رعايت موازين علمي، فني، اسلامي و اخلاقي توسط ارائه دهندگان خدمات
 • 8- تأمين و معرفي پرستاران و ساير حرف گروه پزشكي با توجه به نياز متقاضيان دريافت خدمات متناسب با وظايف مركز
 • 9- ارائه گزارش هاي درخواستي از سوي مراجع ذيصلاح در وزارت يا دانشگاه مربوطه
 • 10- بررسي و ارزيابي صلاحيت حرفه اي، اخلاقي و رواني كاركنان فني در دوران همكاري با مركز و تشكيل پرونده پرسنلي

 

ماده 7- وظايف كاركنان پرستاري طبق شرح وظايف رده هاي مختلف پرستاري مصوب وزارت مي باشد.

تبصره 1: مركز موظف است براي هر كدام از كاركنان پرونده پرسنلي شامل مدارك سجلي و تحصيلي را تهيه و در محل مركز نگهداري نمايد.

تبصره 2: كليه كاركنان مشمول قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 12/2/1375

مي بايست مدارك مربوط به گذراندن دوره ها را طبق ضوابط اداره كل آموزش مداوم ارائه نمايند.

 

ماده 8- تعرفه خدمات:

تعرفه و حق العمل خدمات مركز طبق دستورالعمل ها و تعرفه هايي است كه هر سال توسط وزارت و شورايعالي بيمه ابلاغ مي گردد.

تخلف از تعرفه، مشمول قوانين جاري وزارت ميشود. تا ابلاغ تعرفه جديد، تعرفه هاي جاري ملاك عمل است.

 

 

 ماده 9- روش پذيرش بيمار/ مددجو:

 • 1. ارجاع از مؤسسات بهداشتي درماني )دولتي و خصوصي(
 • 2. ارجاع از مطب پزشكان
 • 3. مراجعه مستقيم مددجو يا وابستگان وي همراه دستور پزشك معالج

 

ماده 10-  مركز موظف است در مورد درخواست بيمار يا وابستگان او جهت انجام خدمات پرستاري در منزل، قراردادي را كه حيطه عمليات مراقبتي و تعرفه و بهاي خدمات را مشخص مي نمايد تنظيم و به امضاء طرفين برساند. اين قرارداد بايد شامل نام و مشخصات بيمار، آدرس محل زندگي، نوع بيماري، برنامه مراقبتي، هزينه ها و نحوه پرداخت و رضايت آگاهانه باشد. پيشنويس قرارداد توسط معاونت پرستاري تهيه و ابلاغ مي شود.

 

ماده 11  - ارائه هر گونه خدمات در منزل منوط به تشكيل پرونده ترجيحاً ثبت مشخصات فرد در كامپيوتر به صورت الكترونيك بوده كه در آن محتواي خدمت، رضايت آگاهانه مددجو يا بستگان ايشان، تعرفه خدمات، حجم و نوع خدمت، قيد شده باشد و در قالب فرم هايي كه از سوي معاونت پرستاري تهيه و ابلاغ مي شود ، منعقد مي گردد.

تبصره: در صورت فراهم شدن امكانات سامانه يكپارچه ثبت خدمات پرستاري در منزل كليه مراكز موظف به ثبت پرونده الكترونيك در سامانه مي باشند.

 

ماده  12- صدور مجوز:

به هر متقاضي واجد شرايط و صلاحيت موضوع اين آيين نامه فقط پروانه تأسيس )بهره برداري( يك مركز اعطا مي گردد. اين پروانه از طريق كميسيون تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني هر دانشگاه بر اساس روال قانوني موجود جهت فعاليت مركز صادر خواهد شد و حضور مدير/ رئيس اداره پرستاري دانشگاه با حق رأي در جلسات مربوط به اين مراكز الزامي است.

تبصره: استاندارد تعداد و پراكندگي مراكز بر اساس شاخص جمعيت، شرايط جغرافيايي و بار بيماري هاي منطقه بر اساس شيوه نامه اي خواهد بود كه توسط معاونت پرستاري وزارت ابلاغ مي گردد.

 

ماده 13- شرايط مكان مركز:

مركز داراي شرايط فيزيكي، امكانات و تجهيزات لازم جهت انجام خدمات مورد نياز مددجويان و بيماران مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط معاونت پرستاري متعاقباً تهيه و ابلاغ مي گردد.

تبصره 1: محل ساختمان مركز و تجهيزات موجود در آن بايد قبل از صدور مجوز و شروع بهره برداري توسط كارشناسان ذيربط دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه مورد ارزشيابي و تأييد قرار گيرد.

تبصره 2 :پروانه تأسيس به نام اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح صادر خواهد شد. مدت اعتبار آن 5 سال و غير قابل واگذاري به غير است و تمديد آن منوط به رعايت ضوابط و ساير دستورالعمل هاي صادره خواهد بود.

تبصره 3: : به هر شخص حقيقي/حقوقي بيش از يك پروانه بهره برداري )تأسيس) مركز داده نمي شود.

ماده  14- مركز پس از دريافت مجوز ميبايست حداكثر ظرف يك ماه قرارداد همكاري و پشتيباني با يك بيمارستان را ارائه نمايد.

 

ماده 15- پزشكان، پرستاران، پيراپزشكان و ساير حرف وابسته به گروه پزشكي مي توانند طبق قوانين و دستورالعمل هاي جاري با مركز قرارداد مشاوره و ارائه خدمات منعقد نمايند.

 

ماده 16- نظارت و ارزشيابي كليه خدمات ارائه شده توسط اين مركز در سراسر كشور به عهده اداره نظارت بر درمان دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و با مشاركت مديريت / اداره پرستاري دانشگاه خواهد بود.

 

ماده 17- پس از كسب موافقت اصولي، حداكثر ظرف مدت يك سال مهلت مندرج در قرارداد تأسيس منعقده بين دانشگاه مربوطه و متقاضيان بايد مركز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع به كار مراتب را براي بازديد و تأييد نهايي به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه كتباً اعلام نمايد و در صورت عدم آمادگي بنا به دلايلي، بر اساس ضوابط كميسيون ماده 20 دانشگاه عمل خواهد گرديد.

 

ماده 18- تغييرات نام و محل مركز بايد با هماهنگي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق ضوابط و مقررات جاري باشد.

 

ماده 19- در صورتي كه مؤسس يا مؤسسين به دلايل موجه ي قصد تعطيل و انحلال مركز را داشته باشند مراتب با ذكر دليل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مربوطه گزارش نمايند.

 

ماده 20- در ارائه خدمات پرستاري به بيماران و مددجويان رعايت قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس و آيين نامه اجرايي آن براي مركز الزامي است.

 

ماده 21-در صورتي كه مؤسس يا مؤسسين مركز از ضوابط، مقررات و وظايف موضوع اين آيين نامه تخطي نمايند طبق قوانين و مقررات جاري عمل خواهد شد.

 

ماده22 - به منظور پيگيري تداوم مراقبت و هماهنگي هاي لازم، واحد مراقبت در منزل Home Care unit) ) در هر بيمارستان ايجاد خواهد شد كه دستورالعمل آن يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط معاونت پرستاري و با همكاري معاونت درمان ابلاغ مي شود.

 

ماده 23- مركز در صورت احراز شرايط ذيل به عنوان مركز مشاوره و ارائه مراقبت هاي تخصصي پرستاري در زمينه خاص شناخته مي شوند.

1-23 مدير فني و حداقل دو نفر از پرستاران شاغل در آن مركز دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي مربوطه را بر اساس استانداردهاي مركز آموزش مداوم وزارت گذرانده باشند.

2-23 تخصص مربوطه در حيطه اختيارات و شرح وظايف پرستاري باشد.

تبصره 1: پرستاران داراي هر گونه تخصصي حداكثر در سه مركز مي توانند به عنوان همكار مشغول ارائه خدمات باشند.

تبصره 2:  معاونت پرستاري وزارت مسئول تائيد تخصص مركز مي باشد كه مي تواند اين مسئوليت را به دانشگاه هاي علوم پزشكي تفويض نمايد.

تبصره 3: مركز در صورت اخذ مجوز مي تواند از عنوان تخصصي در تابلو، تبليغات و مكاتبات استفاده نمايد.

ماده 24- راه اندازي سامانه مديريت رضايت مراكز تخصصی(ASM ) و ايجاد بانك اطلاعاتي از مراكز مصوب و نيز راه اندازي سيستم مديريت و اندازه گيري رضايت مشتريان  (CSM ) با هدف ثبت شكايات  ( ويژه دريافت كنندگان خدمت(، مشكلات و نقاط قوت و ضعف مراكز توسط معاونت پرستاري راه اندازي مي شود و كليه مراكز مؤظف هستند اطلاعات اعلام شده توسط معاونت مزبور را در سامانه وارد نمايند.

 

ماده 25- به منظور نظارت مؤثر و كارآمد، پايش كيفيت خدمات و مراقبت هاي پرستاري، مراكز بر اساس استانداردهاي نظارت و اعتباربخشي، هر ساله بررسي و درجه بندي مي شوند كه دستورالعمل آن يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط معاونت پرستاري و با همكاري معاونت درمان ابلاغ مي شود.

 

ماده 26- اين آيين نامه جايگزين آيين نامه مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري مصوب 26/5/1378 وزارت موضوع ابلاغيه شماره 6648 مورخه 30/6/1378 مي باشد. بديهي است تمديد پروانه جديد با شرايط مندرج در اين آيين نامه صورت خواهد پذيرفت.

تبصره: مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري كه داراي پروانه بهره برداري صادر شده قبلي مي باشند مي بايست ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، جهت تطبيق شرايط خود با اين آيين نامه و اخذ پروانه جديد بر اساس مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند. وزارت نيز زمينه صدور پروانه جديد را طي پروسه اي شش ماهه ايجاد مي نمايد.

 

اين آيين نامه در 26 ماده و 17 تبصره و به پيشنهاد معاونت پرستاري، تدوين و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد

 

 

 

 

 

 

آئین نامه تاسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل در سال 1367 توسط وزارت بهداشت تصویب شد.ولی به شکل عملیاتی و جدی تا کنون موردحمایت قرار نگرفته بود . اما بدنبال اجرای طرح نظام تحول سلامت چهارچوب های مشخص و نظام مندی در این خصوص تدوین و جهت اجرا در قالب برنامه عملیاتی سال 95 به مدیران پرستاری دانشگاهها ابلاغ گردید.

این طرح که همسو با منویات مقام معظم رهبری در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی می باشد بصورت جد در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال جاری قرار داشته است.

هدف از تاسیس این مراکز ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر نیاز جامعه در زمینه های مراقبتی ، مشاوره ای، آموزشی، درمانی و توانبخشی با تاکید بر افزایش سلامتی و کاهش ناتوانی در بیماریهای مزمن و سالمندان است.

 

اهداف مراکز پرستاری در منزل چیست؟

•ü       ارائه مراقبت های پرستاری در سطوح اولیه ، عمومی و تخصصی با توجه به نیاز مردم در سطح جامعه و منازل

•ü       پوشش همگانی و عادلانه خدمات پرستاری

•ü       کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی

•ü       فراهم نمودن زمینه مشارکت و توانمند سازی خانواده ها و افراد در ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبتی

•ü       پاسخگویی مناسب به نیاز مردم

•ü       پیگیری مراقبتهای پس از ترخیص از بیمارستان

•ü       ارتقاء کیفیت و امنیت ارائه مراقبت ها

•ü       افزایش بهره وری بیمارستان ها ، کاهش بار بستری و جلوگیری از بستری شدن فرد

•ü       ایجاد آرامش روانی در خانواده ها و مددجویان و کاهش هزینه خانواده ها

•ü       پیشگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در منازل

•ü        کاهش دفعات و زمان بستری در بیماران از جمله بیماران مزمن

 • ü پیشگیری از بستری های غیر ضروری با کاهش خطاهای دارویی و سقوط در منزل

•ü       کاهش خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی

•ü       تسریع در ترخیص از بیمارستان و افزایش گردش تخت

 

 

یکی از نیازهای  امروز نظام سلامت در کشور ایجاد و فعالسازی مراکز خدمات پرستاری در منزل است.

مراقبت در منزل عبارتست از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران، در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات  بهره مند می شود

این بدان معنی است که خدمات به نحوی ارائه و مدیریت شود که بیماران را در قسمتی یا تمام زندگی شخصی توانمند گرداند که این امر با انجام خدمات مراقبتی پیشگیرانه و حاد یا طولانی صورت می گیرد.

آیین نامه جدید تاسیس مراکز مشاوره ، مراقبت و خدمات پرستاری در منزل و شیوه نامه استاندارد تعداد و پراکندگی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل و دستورالعمل شرایط فیزیکی، امکانات و تجهیزات آن از طرف معاونت پرستاری وزارتخانه به تمامی دانشگاهها ابلاغ گردیده است

در همین راستا دستور  تاسيس واحد مراقبت در منزل مستقر در بيمارستان ها ، از جانب معاونت محترم پرستاری وزارتخانه بهداشت ، با هدف  ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان، مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان ها و مراکز درمانی، کاهش هزینه های درمانی مراقبتی، کاهش دوران نقاهت، کنترل و کاهش عفونت های بیمارستانی، توانبخشی و بهبودکیفیت خدمات پرستاری و در نهایت افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده ها ابلاغ گردید .

*** مهم ***

•ü       دستورالعمل تاسيس واحد مراقبت در منزل مستقر در بيمارستان ها ،

•ü       ساختار سازمانی و وظایف و اختیارات این واحد ،

•ü       فرم ارجاع بیمار از بخش بستری به واحد مراقبت در منزل جهت ادامه مراحل درمان و مراقبت،

•ü       فرم ارجاع بیمار از واحد مراقبت در منزل به مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل جهت ادامه مراحل درمان و مراقبت،

•ü       فرم قرارداد همکاری و پشتیبانی بیمارستان و مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل  ،

 • ü فرم قرارداد همکاری مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل و پزشک از طرف معاونت پرستاری صادر که تماما در کارگروه Home Care مطرح و ابلاغ گردید.

اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول اهتمام ویژه ای جهت اجرای هر چه مطلوبتر این طرح منظور داشته است .

 

حیطه عملکرد پرستار عبارت است از ارتقاء بهداشت و ارزیابی تدارک مراقبت و درمان و حفظ شرایط سلامتی بوسیله حمایت ،پیشگیری و درمان و تسکین و توانبخشی ،با هدف دستیابی و حفظ عملکرد مطلوب می باشد.

 

 

ویژگی های آئین نامه جدید

•Ø       تقویت نظارت (استاندارد ، نیروی انسانی...)

•Ø       شرح وظایف به حیطه هائی مثل مراقبتهای  تسکینی

•Ø       اعتبار بخشی و درجه بندی مراکز

•Ø       تخصصی کردن مراکز

•Ø       تعیین تکلیف تعرفه ها

•Ø       ایجاد حلقه واسطه بین مراکز و نظام سلامت (بیمارستانها)

•Ø       ایجاد پرونده خدمات و یکسان سازی فرمها و قرار دادها

•Ø       پیش بینی ثبت در پرونده الکترونیک سلامت

 

اندیکاسیون های مراقبت در منزل

•1.      بیماران با نیازمندی های مراقبتی بلند مدت و پیچیده

•2.      سالمندان

•3.      بیماران با بیماری مزمن کلیوی

•4.      کودکان

•5.      ناتوانی های جسمی

•6.      بیماران روان :

آمار بالای این بیماران( 1تا 1/5 درصد جمعیت عمومی)

در صورت عدم پیگیری تا حدود  67 درصد عود می کند

تحقیقات متعدد تاثیر مراقبت در منزل در کاهش عود این بیماری را نشان داده است .

 

روش های پذیرش مددجو

•Ø       ارجاع از موسسات بهداشتی درمانی ( اعم از دولتی و غیر دولتی)

•Ø       ارجاع از مطب پزشکان

•Ø       مراجعه مستقیم مددجو یا وابستگان وی همراه دستور پزشک

 

مراکز مورد تایید ارائه خدمات پرستاری در منزل دانشگاه علوم پزشکی دزفول

•1.      مرکز مشاوره ، خدمات پرستاری در منزل زینب کبری (س)

•2.      مرکز مشاوره ، خدمات پرستاری در منزل حیات

•3.      و به زودی مرکز مشاوره ، خدمات پرستاری در منزل زرین

 

شماره تلفن 42530719 جهت هرگونه نظر، پیشنهاد، انتقاد، تقدیر ، شکایت و.... از این مراکز اختصاص یافته است

 

 

 

 


٠١:٥٦ - يکشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥    /    شماره : ٥٧٣٩    /    تعداد نمایش : ٢٩٦٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج

صفحه اصلي|ارتباط با ما|حریم خصوصی|سئوالات متداول|تماس با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2012 Dezful University of Medical Sciences - All Rights Reserved